این مرکز به لحاظ اساتید برجسته و بانک اطلاعات پزشکی مرتبط با رشته الکتروفیزیولوژی  در خاورمیانه منحصر به فرد بوده و به عنوان پیشرفته ترین مرکز تشخیص و درمان آریتمی های قلبی در خاورمیانه می باشد ، این مرکز با حضور متخصصین الکتروفیزیولوژیست مجرب ، یکی از قطب های علمی کشور بشمار می آید . 

در این مرکز درخصوص الکتروفیزیولوژی EPS ، ابلیشن ، AF ابلیشن و کرایو ابلیشن ، VT ابلیشن ،3Dmapping، انواع CRT و پیس میکرهای موقت ، دائمی و چند حفره ای ، آنالیز هولتر مانیتورینگ ، سیگنال اوریج و تستهای سنکوپ مطالعه و تحقیقات بسیاری انجام داده و می دهد .