17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
شنبه 28 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :


این مرکز به لحاظ اساتید برجسته و بانک اطلاعات پزشکی مرتبط با رشته الکتروفیزیولوژی  در خاورمیانه منحصر به فرد بوده و به عنوان پیشرفته ترین مرکز تشخیص و درمان آریتمی های قلبی در خاورمیانه می باشد ، این مرکز با حضور متخصصین الکتروفیزیولوژیست مجرب ، یکی از قطب های علمی کشور بشمار می آید .

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی در تاریخ ششم خردادماه سال 1388 به تصویب رسید . و رسماً کارخود را آغاز نموده است ، اعضاءهیأت موسس به ترتیب دکتر صدر عاملی ، دکتر امکان جو ، دکتر علیزاده و دکتر حق جو می باشند که هم اکنون تعدادی از اساتید عضو هیئت علمی و پژوهشی به شرح ذیل می باشندکه عبارتند از :دکتر صدر عاملی ، دکتر امکان جو ،دکتر علیزاده ،دکتر حق جو ،دکتر فاضلی فر ، دکتر نادری ، دکتر حیدرعلی ، دکتر صنعتی ،دکتر بیطرفان ،دکتر بهارستانی و دکتر صابر می باشد .

در این مرکز درخصوص الکتروفیزیولوژی EPS ، ابلیشن ، AF ابلیشن و کرایو ابلیشن ، VT ابلیشن ،3Dmapping، انواع CRT و پیس میکرهای موقت ، دائمی و چند حفره ای ، آنالیز هولتر مانیتورینگ ، سیگنال اوریج و تستهای سنکوپ مطالعه و تحقیقات بسیاری انجام داده و می دهد .