17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
جمعه 25 آبان 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :


1-  
گسترش و تقویت همکاری های بین بخشی بامراکز تحقیقات داخل و خارج از کشور ، وزارت بهداشت و سایر سازمان ها و شرکتهای دانش بنیان

2-     توجه به دانش بومی و پژوهش های ملی در نشر نتایج پژوهش درعین رصد تولیدات علمی جهانی

3-     ارتقای کیفیت و کمیت نشریات پژوهشکده جهت نمایه شدن در پایگاه های معتبر علمی

4-     تعیین سازو کارهای تشویق پژوهشگران برتر