17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
جمعه 25 آبان 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
ساختار سازمانی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی این مرکز به شرح زیر است:
1) رییس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی : دکتر امیر فرجام فاضلی فر
2)اعضای مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی : دکتر مجید حق جو ، دکتر ابوالفتح علیزاده، دکتر زهرا امکان جو


 
 دکترامیرفرجام فاضلی فر دکتر زهرا امکان جو  دکتر ابوالفتح علیزاده  دکتر مجید حق جو