17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
شنبه 28 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :


اهداف و اولویت های این مرکز را به شرح ذیل اعلام کرد که عبارتند از :

1-     شناسایی اولویت های پژوهشی در عرصه بنیادی و کربردی

2-     ارتقای کمیت تولیدات علمی و پژوهشی

3-     ارتقای کیفیت پژوهشی و توانمندسازی گروه های پژوهشی در طراحی ، اجرا و انتشار نتایج پروژه های تحقیقاتی

4-     ارتقای بهره وری پژوهشگر

5-     نهادینه سازی اخلاق در پژوهش مبتنی بر آموزه های اسلامی