17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
شنبه 28 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
 

در زمینه آموزش

 - ارائه بهترین دوره های فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی برای متخصصین قلب وعروق در سطح خاورمیانه

- ارائه خدمات آموزشی مستمر مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی برای دستیاران تخصصی قلب وعروق ، دستیاران فوق تخصصی قلب کودکان و جراحی قلب و بیهوشی قلب

- ارائه بهترین دوره های آموزشی برای پرستاران و تکنسین های شاغل در بخش های الکتروفیزیولوژی

در زمینه پژوهش

- انجام ارزشمندترین طرح های تحقیقاتی وارائه نتایج آنها در مجلاتداخلی وخارجی معتبر و کنگره های بین المللی واستفاده از آن در جهت ارتقای علمی و عملی بخش پیس میکر والکتروفیزیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

در زمینه درمان

            - ارائه بهترین خدمات پزشکی در زمینه تشخیص و درمان آریتمی های قلبی

            - ارائه خدمات نوین پیشگیری از مرگ قلبی ناگهانی در افراد مستعد آریتمی های قلبی