17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
يکشنبه 1 بهمن 1396  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
بخش الکتروفیزیولوژی
تعداد تصاویر موجود 11
lead extraction در بخش الکتروفیزیولوژی
تعداد تصاویر موجود 13
کارگاه انالیز از طرف شرکت مترونیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 6
انجام AFablation تحت گاید CARTO
تعداد تصاویر موجود 5
دومین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 6
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 12
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 22
هفتمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 14