17
مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
جمعه 25 آبان 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
بخش الکتروفیزیولوژی
تعداد تصاویر موجود 11
lead extraction در بخش الکتروفیزیولوژی
تعداد تصاویر موجود 13
کارگاه انالیز از طرف شرکت مترونیک در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 6
انجام AFablation تحت گاید CARTO
تعداد تصاویر موجود 5
دومین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 6
تعبیه اولین SICD کودکان در مرکز قلب وعروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 12
پنجمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 22
هفتمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 14
پروسیجرژ بدون نیاز به اشعه X با استفاده از ICE (اکوی داخلی قلب) در بخش الکتروفیزیولوژی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 25
دهمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تعداد تصاویر موجود 13