اعضای مرکز

تعداد بازدید:۱۱۶
                

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 
 • عضو تمام وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

-علم سنجی

 

                 

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 
 • عضو تمام وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

-علم سنجی

 

 

                 

 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 
 • عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

- علم سنجی

 

 

                 

 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 
 • رئیس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب
                                                                                                                                                                                            
 • ایمیل: drmadadi2gmail.com 
 • تلفن: 23922019
 • آدرس: تهران - خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارک ملت - نبش نیایش مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 • کدپستی: 1995614331

-علم سنجی

 

                 

 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 
 • عضو مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

- علم سنجی

 

                 

 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 
 • عضو مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

- علم سنجی

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۱