اخبار

his bundle pacing
اولین مورد از ضربان سازی از طریق شاخه هیس در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

his bundle pacing

ادامه مطلب