هیئت موسس مرکز

تعداد بازدید:۱۷۶۸
 
 
   

دکترمحمدعلی صدرعاملی

استاد، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

عضو تمام وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

سامانه علم سنجی

 

دکترمجید حق جو

استاد، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو تمام وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

سامانه علم سنجی

 

دکترابوالفتح علیزاده

دانشیار، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو تمام وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

سامانه علم سنجی

   

 

 

   
   

دکترامیرفرجام فاضلی فر

دانشیار، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

سامانه علم سنجی

 

دکترزهرا امکان جو

استاد، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

سامانه علم سنجی

 

دکتراحمد بیطرفان رجبی

دانشیار، فیزیک پزشکی

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

سامانه علم سنجی

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۲