برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۱۱۹۳

 

 

چشم انداز

این مرکز کوشش می نماید تا در پنج سال آینده همگام با سند چشم انداز توسعه کشور و با استفاده از  نیروهای انسانی متعهد و متخصص و علاقمند فعالیت های پژوهشی کاربردی مرتبط با الکتروفیزیولوژی قلب را گسترش داده و به یکی از فعال ترین و معتبر ترین مراکز  بهره گیری تحقیقاتی مربوط به بیماری های قلب  در کشور تبدیل شود .این مرکز دارای توان رقابت علمی در سطح ملی و منطقه ای بوده و  مصمم است با ایجاد همکاری موثر با مراکز علمی تحقیقاتی بین المللی همچنین تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر دنیا در ارائه تحقیقات در زمینه الکتروفیزیولوژی و درمان های بیماران قلبی این گروه بهترین و مرجع باشد به گونه ای که آمار و گزارش های این مرکز مورد استناد مجامع بین المللی و دانشگاهی قرار گیرد.

 

ماموریت

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب به عنوان کانون اصلی پژوهش های الکتروفیزیولوژی قلب ایران تمام مساعی خویش را در جهت تامین منابع در امر پژوهش ،توانمند سازی پژوهشگران، اطلاع رسانی در زمینه آخرین دستاوردهای علمی ، کمک به باز آموزی کار آمد و موثر جامعه متخصصین قلب عروق و شاخه های فوق تخصصی آن در جهت برنامه ریزی برای بیماران قلبی به کار خواهد بست.

ماموریت های اصلی مرکز شامل ساماندهی مدیریت نوین پژوهشی در زمینه الکتروفیزیولوژی قلب ، همسونمودن پژوهش ها با نیازهای واقعی جامعه، دستیابی به علم و فن آوری روز، ارزیابی ، بومی سازی و کاربردی کردن آن ، ایجاد جو مشارکت عمومی و کار تیمی در تحقیق، فراهم سازی امکانات تحقیق برای کلیه علاقمندان به تحقیق، شناسایی،تشویق و پشتیبانی از مبتکران و نوآوران در امر پژوهش های کاربردی و همچنین حضور فعال، مؤثر در جوامع علمی بین المللی می باشدچرا که اهتمام این مرکز برآن است که با تحقق فعالیت های فوق بتواند اهداف کلان خود مشتمل بر تولید و ارتقای دانش مناسب، روا و پایا، ارتقای توانمندی های محققین و کارشناسان مرکز و بالاخره توسعه همکاری های علمی پژوهشی با مراکز و موسسات علمی، تحقیقاتی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی را دنبال نماید.

 

وظائف رئیس مرکز

 • اداره و هدایت مرکز جهت انجام هرچه بهتر امور مربوط در چهارچوب اساسنامه و ضوابط موجود.
 • اجرای سیاستها و ضوابط تعیین شده از طرف هیأت امناء.
 • صدور احکام معاونین و رؤسای واحدهای مرکز براساس ضوابط موجود در اساسنامه.
 • امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چهار چوب ضوابط و مقررات موجود.
 • تدوین بودجه سالیانه مرکز تحقیقاتی و پیشنهاد آن به هیأت امناء از طریق بالاترین مقام مسئول مؤسسه مربوطه.

 

وظائف شورای علمی

 • تصویب طرحهای پژوهشی.
 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی.
 • تدوین برنامه سالانه و برنامه های درازمدت شورا و ارائه آن به هیأت امناء از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه
 • تأیید صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی قبل از استخدام.

 

اعضاء هیئت موسس

دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر مجید حق جو، دکتر امیرفرجام فاضلی فر، دکتر زهرا امکانجو، دکتر ابوالفتح علیزاده، دکتر نسیم نادری، دکتر حمیدرضا صنعتی

 

اعضاء شورایعالی پژوهشی

دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر امیرفرجام فاضلی فر، دکتر زهرا امکانجو، دکتر ابوالفتح علیزاده، دکتر نسیم نادری، دکتر مجید حق جو، دکتر حمیدرضا صنعتی ، دکتر بهارستانی ، دکتر بیطرفان، دکتر مونا حیدرعلی

 

اهداف کلی

 • تلاش در ایجاد همکاری و پروژه های تحقیقاتی مشترک با مراکز دیگر تحقیقاتی و آموزشی کشور
 • انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی برای بوم سازی گایدلاین های بین المللی و تطابق انها با شرایط کنونی جامعه
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی بین المللی خارج از ایران
 • انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه اختلالات ریتم قلب
 • برنامه ریزی و اجرای Workshop برای آموزش رزیدنت های قلب و عروق
 • هماهنگی با سایر مراکز تحقیقاتی برای انجام پروژه های مشترک
 • برنامه ریزی برای برگزاری کنگره ها و سمینارهای داخلی

                            

    اهداف  استراتژیک و راهبردها

 • کسب جایگاه نخست در منطقه خاور میانه در حیطه  الکتروفیزیولوژی  قلب بر اساس شاخصهای بینالمللی تا پایان برنامه
 • کسب جایگاه نخست در آموزشهای حرفه ای در زمینه های مرتبط و ظرفیتسازی در کشور بر اساس شاخصهای ملی
 • کسب جایگاه نخست در کشور در حیطه انتقال و ترجمان دانش
 • شناسایی و جذب نیروی انسانی کارآمد  و تربیت پژوهشگران توانمند ،متعهد و متخصص در حیطه الکتروفیزیولوژی
 • راه اندازی جلسات بحث و بررسی طرحهای تحقیقاتی
 • ارائه نو آوری ها و تشویق نوآوران علمی (هیأت علمی، دانشجو، کارمند) به روش مقتضی 
 • ایجاد انگیزه پژوهشی در دانشجویان از طریق تسهیل مشارکت در طرحهای پژوهشی 
 • به روز بودن وب سایت پژوهشکده و داشتن لینک برجسته در صفحه اول وب سایت دانشگاه
 • تدارک امکانات فیزیکی و تجهیزات ضروری متناسب با اهداف
 • چاپ و انتشار مقالات پژوهشی از اعضاء متخصص  مرکز مداخلات قلبی و عروقی  در مجلات معتبر بین المللی و یا داخلی
 • کاربردی کردن 50% از پژوهش ها

 

 برنامه ها

حیطه تولید علم

 1. شناسایی اولویت های پژوهشی درحوزه بهداشت و درمان به منظور هدفمند سازی تحقیقات بنیادی و کاربردی
 2. ارتقای کمیت تولیدات علمی و پژوهشی
 3. ارتقای کیفیت پژوهش ها و توانمند سازی گروههای پژوهشی در طراحی، اجرا و انتشار نتایج پروژههای تحقیقاتی
 4. ارتقای بهرهوری پژوهشگران
 5. نهادینهسازی اخلاق در پژوهش مبتنی بر آموزه های اسلامی انسانی 
 6. گسترش و تقویت همکاریهای بین بخشی با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، وزارت بهداشت و سایر سازمانهای مرتبط
 7. توجه به دانش بومی و پژوهشهای ملی در نشر نتایج پژوهش در عین رصد تولیدات علمی جهانی
 8. ارتقای کمیت و کیفیت نشریات مرکز جهت نمایه شدن در پایگاه های معتبر علمی
 9. تعیین ساز و کارهای تشویق پژوهشگران برتر
 10. تامین بخشی از بودجه پژوهشکده از طریق جذب مشارکت های مالی سایر سازمان ها از طریق ارتباط و تعریف پروژه های مورد نیاز

 

    راهبردها

 1. گسترش و تقویت همکاریهای بین بخشی با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، وزارت بهداشت و سایر سازمانهای مرتبط( همکاری با دانشکده پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات قلب و عروق Registry ICD) آدرس وب سایت epregishry.sums.ac.ir
 2. توجه به دانش بومی و پژوهشهای ملی در نشر نتایج پژوهش در عین رصد تولیدات علمی جهانی
 3. ارتقای کمیت و کیفیت نشریات مرکز جهت نمایه شدن در پایگاه های معتبر علمی
 4. تعیین ساز و کارهای تشویق پژوهشگران برتر
 5. تامین بخشی از بودجه پژوهشکده از طریق جذب مشارکت های مالی سایر سازمان ها از طریق ارتباط و تعریف پروژه های مورد نیاز

حیطه آموزش

   هدف

 1. تشکیل کمیته آموزشی درمرکز الکتروفیزیولوژی
 2. بررسی نیازها و اولویت های آموزشی در زمینه های مرتبط
 3. جذب اعضای هیأت علمی و پژوهشگران نخبه داخلی
 4. همکاریهای مشترک با صاحبنظران داخلی و خارجی در  حیطه الکتروفیزیولوژی
 5. توانمند ساختن پژوهشگران در زمینه طراحی، اجرا ، انتشار و کاربردی کردن نتایج پروژه های تحقیقاتی
 6. برگزاری دوره های بازآموزی متودولوژی تحقیق و بهره گیری از فن آوری های نوین آموزشی وسایر زمینه های مرتبط برای پژوهشگران
 7. ظرفیت سازی جهت ارائه فرصتهای مطالعاتی و تحقیقاتی

   ارزش ها

 1. اعتقاد کامل به ارزشهای معنوی، فرهنگی، مذهبی و قومی کشور و با تاکید بر مالکیت معنوی در پژوهش
 2. رعایت اخلاق پزشکی و حقوق پژوهشگران (در کلیه مراحل تحقیق از بررسی متون تا انتشار نتایج) و امانت داری در خصوص ایده های مطرح شده و رقابت علمی پژوهشی بر مبنای اصول اخلاقی
 3. توجه به نیروی انسانی کارآمد و مدیریت مناسب زمان
 4. قراردادن سلامت و بهبود بیماران به عنوان اولویت نخست تحقیقات
 5. مرکز تحقیقات  الکتروفیزیولوژی وظیفه خود می داند تا با توجه به تغییر و تحول در دریافت کنندگان خدمات و نیازهای آنها، با حفظ اصول و ارزشها، ماموریت ها و اهداف خود را مورد بازبینی قرار دهد تا به ارتقای سطح فعالیت های سازمانی که لازمه هرگونه پیشرفت است دست یابد.

سیاست ها

 1. انجام تحقیقات کاربردی موردنیاز جامعه در زمینه های  الکتروفیزیولوژی و شاخه های مرتبط
 2. نوآوری علمی از طریق انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مربوط به الکتروفیزیولوژی
 3. ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقیق و کارگروهی در عرصه های علمی – تحقیقی
 4. بسترسازی در زمینه مشارکت فعال در امور سیاستگزاری پژوهش کشور 

 

حیطه کاربردی کردن پژوهش

 1. تمرکز بر اولویتهای ملی در پژوهش بومیسازی فنآوری در حیطه الکتروفیزیولوژی
 2. برگزاری همایش سالیانه دستاورد های پژوهشی جهت ارائه جدیدترین اطلاعاتی علمی تولید شده در حیطه الکتروفیزیولوژی به گروه های هدف
 3. راه اندازی و انتشار مجله فوق تخصصی
 4. راه اندازی یک وب سایت پویای علمی معتبر
 5. معرفی پژوهشکده از طریق رسانه ها حداقل هر 3 ماه یکبار

 

تحلیل محیطی

محیط داخلی

  نقاط قوت

 • قرار داشتن پژوهشکده در بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی به عنوان قطب علمی تحقیقاتی آموزشی قلب و عروق کشور و دسترسی به تعداد قابل توجهی از  گروه های مختلف بیماران به عنوان یک قسمت از منابع مورد نیاز برای پژوهش
 • وجود متخصصین کارآزموده و با تجربه در زمینه بیماری های الکتروفیزیولوژی ( اعم از بزرگسالان، اطفال) با توان علمی بالا برای انجام پژوهش ها
 • وجود مرکز فوق تخصصی و مجهز ارائه خدمات درمانی  الکتروفیزیولوژی در کنار مرکز تحقیقات
 • بیماری های قلبی و عروق در اولویت طر حهای پژوهشی و پیشگیری دانشگاه قرار دارد
 • ظرفیت بالای نیروهای کارشناسی و متخصص جهت انجام کارهای پژوهشی و اجرائی
 • امکان دسترسی به آزمایشکاه ژنتیک و Animal LAb
 • اینترنت پر سرعت و اتصال به سایت مقالات -دسترسی به Full text
 • وجود انگیزه و توان بالای رئیس پژوهشکده برای فعالیت

نقاط ضعف

 • نداشتن ردیف استخدامی (هیئت علمی و کارشناس) در مرحله موافقت اصولی
 • اختصاص بخش عمده وقت مفید متخصصین قلب و عروق در بخش درمان
 • درآمدزا نبودن پژوهش
 • عدم وجود بودجه پژوهشی
 • دسترسی نسبی به تمام منابع اطلاعاتی و مقالات به روز دنیا
 • عدم تمایل دستیاران قلب و عروق به استغال در بخش پژوهشی به صورت دستیاری پژوهشی

محیط خارجی

فرصت ها

 • صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و معاونت فناوری های ریاست جمهوری
 • آیین نامه ها و حمایت های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جهت ایجاد علاقمندی به پژوهش
 • امکان فرصت های مطالعاتی و تحصیلات تکمیلی برای پژوهشگران مرکز  
 • اولویت کشوری بیماری های قلبی و عروقی- به لحاظ درمان، پیشگیری و تحقیقات.
 • جشنواری پزشکی رازی
 • همایش های سالانه و کشوری انجمنهای قلب ایران، آترواسکلروز و غیره
 • شبکه دیجیتال کتابخانه الکترونیک وزارت بهداشت
 • هماهنگی برنامه استراتژیک با برنامه راهبردی توسعه کشور

تهدیدها

 • اختصاص درصد کمی از بودجه سالانه کشور و اعتبار ناخالصی ملی به پژوهشی
 • عدم صدور ردیف و تشکیلات سازمانی در زمان موافقت اصولی توسط وزارت بهداشت.
 • توسعه نیافتگی زیر ساختهای پژوهشی.
 • گرانی و تحریم برخی از تجهیزات و کالای پزشکی و تحقیقاتی
 • عدم استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهش های گذشته در کشور

 

تاریخ تنظیم برنامه راهبردی مرکز الکتروفیزیولوژی 15/06/94

بازنگری 2/6/97

 

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۱