انجام ابلیشن به کمک تکنیک ICE

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۹ کد : ۵۶۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۲۵
راه اندازی ابلیشن به کمک تکنیک ICE با همکاری شرکت Abbott)st-jude) در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

(intra cardiac echo(ICE  علاوه بر این که تصویر دقیقی از آناتومی قلب فراهم می کند  در کاهش دوز رادیاسیون پزشک و بیمار نیز موثر است  برای مثال میزان فلوروسکوپی که بیمار در حین AF ablationمعادل 830XRayاست این مقایسه اهمیت روشهای جدید برای کاهش دوز رادیاسیون را نشان میدهد

این روش با استفاده ازhigh frequency sound wave تصویر کامل و دقیقی از قلب می دهد و می تواند همراه با روش نقشه برداری سه بعدی راهنمای دقیقی برای تعیین محل ابلیشن باشد.

 

 

 

 

 

 

عکس و خبر : پریسا شجاعی (دبیر وب سایت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی)

کلید واژه ها: Abbott شرکت سنجود st-jude ICE ابلیشن به کمک تکنیکICE


( ۶ )

نظر شما :