اعضاء هیئت موسس

تعداد بازدید:۱۰۳۰
 
 
   

دکترمحمدعلی صدرعاملی

استاد، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

عضو تمام وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

 

دکترمجید حق جو

استاد، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو تمام وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

 

دکترابوالفتح علیزاده

دانشیار، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو تمام وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

   

 

 

   
   

دکترامیرفرجام فاضلی فر

دانشیار، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

 

دکترزهرا امکان جو

استاد، متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

 

دکتراحمد بیطرفان رجبی

دانشیار، فیزیک پزشکی

عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۱